I Love Penny - <戴佩妮马来西亚歌友会>
 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 帮助 | 拼音输入法

I Love Penny - <戴佩妮马来西亚歌友会>


RSS 订阅当前论坛  

(版主: *空缺中* ) 查看本版精华   我的话题
 358  4/18  | <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >| 
   
2011年新闻  
    标题 作者 回复 查看 最后发表
 
(2011-11-25)戴佩妮邀李佳薇加入大馬幫(中國報)
besi
2011-11-25
0 7
2011-11-25 11:53 PM
by besi
 
 
(2011-11-22)今日必看好戲(蘋果)
besi
2011-11-22
0 6
2011-11-22 02:26 PM
by besi
 
 
(2011-11-21)戴佩妮當評委創收視新高(鳳凰網)
besi
2011-11-21
0 16
2011-11-21 10:47 PM
by besi
 
 
(2011-11-20)戴佩妮《回家路上》(都市快报)
besi
2011-11-20
0 9
2011-11-20 04:38 PM
by besi
 
 
(2011-11-19)戴佩妮感情稳定不敢逼婚(国际在线)
besi
2011-11-19
0 7
2011-11-19 05:39 PM
by besi
 
 
(2011-11-19)“花儿朵朵”三强出炉(红网)
besi
2011-11-19
0 6
2011-11-19 08:09 AM
by besi
 
 
(2011-11-18)戴佩妮任花儿评委选“种子” (金鹰网)
besi
2011-11-19
0 6
2011-11-19 01:23 AM
by besi
 
 
(2011-11-17)戴佩妮《回家路上》夺双料冠军(网易)
besi
2011-11-17
0 6
2011-11-17 09:58 PM
by besi
 
 
(2011-11-17)戴佩妮《回家路上》庆双料冠军(mint)
besi
2011-11-17
0 6
2011-11-17 08:47 PM
by besi
 
 
(2011-11-17)新專輯排行雙冠軍 戴佩妮慶功(聯合報)
besi
2011-11-17
0 5
2011-11-17 07:02 AM
by besi
 
 358  4/18  | <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >| 
   

正在浏览此论坛的会员


查看   排序方式     

有新回复  有新回复多于 10 篇回复  多于 10 篇回复 )关闭的主题  关闭的主题
无新回复  无新回复多于 10 篇回复  多于 10 篇回复 ) 


本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.065405 second(s), 4 queries

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2020-2-21 12:25 AM 清除 Cookies - 联系我们 - <戴佩妮马来西亚歌友会> - WAP